ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) e-shopu www.auris-audio.cz (dále též „E-shop“), provozovaného provozovatelem (dále též Provozovatel):

Naděžda Hošťálková, zapsaná v živnostenském rejstříku pod rejstříkovým číslem 1001944

IČ: 405 080 56   

DIČ: CZ7357241969

Jméno a sídlo firmy:

Auris Audio, Nerudova 826, 334 01 Přeštice

kontaktní údaje: e-mail: info@auris-audio.cz, MT: +420 775 313 003

Obecná ustanovení

Zpracování osobních údajů na www.auris-audio.cz provádí Naděžda Hošťálková, zapsaná v živnostenském rejstříku pod rejstříkovým číslem 1001944, IČ: 405 080 56. Zpracovatel je řádně registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Tento dokument vytyčuje vzájemná práva a povinnosti provozovatele jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektů údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím on-line aktivit E-shopu takto:

Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25. 05. 2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

E-shop není určen k poskytování služeb či prodeji produktů osobám mladším 16 let.

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami předáte (sdělíte), též v souvislosti s Vaším užitím E-shopu.

Spravované osobní údaje

Ukládáme a spravujeme osobní údaje uživatelů našeho E-shopu. Rozsah údajů se liší podle toho, zda je uživatel v našem E-shopu registrován.

Uživatel (odběr newsletteru)

údaj

volitelné

veřejné

e-mailová adresa

NE

NE

údaje o udělených souhlasech

NE

NE

Uživatel (registrovaný účet)

údaj

volitelné

veřejné

přihlašovací jméno

NE

NE

jméno a příjmení

NE

NE

město

NE

NE

země

NE

NE

fakturační adresa

NE

NE

telefonní číslo

NE

NE

e-mailová adresa

NE

NE

IP adresa

NE

NE

ANO

NE

DIČ

ANO

NE

dodací adresa

ANO

NE

údaje o datu registrace, datu posledního přihlášení, objednaném zboží, provedených objednávkách, nastřádaných věrnostních bodech, o využití věrnostních bodů, provedených platbách apod.

NE

NE

údaje o udělených souhlasech

NE

NE

Uživatel (neregistrovaný účet)

údaj

volitelné

veřejné

jméno a příjmení

NE

NE

město

NE

NE

země

NE

NE

fakturační adresa

NE

NE

telefonní číslo

NE

NE

e-mailová adresa

NE

NE

IP adresa

NE

NE

ANO

NE

DIČ

ANO

NE

dodací adresa

ANO

NE

údaje o objednaném zboží, provedených objednávkách, provedených platbách apod.

NE

NE

údaje o udělených souhlasech

NE

NE

Účel, způsob a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro odpovídající účely. (Čtěte více.)

Nákup zboží v e-shopu www.auris-audio.cz

Abychom mohli vyřídit Vaši objednávku, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem plnění kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy. Tyto osobní údaje od Vás získáváme na základě Vaší registrace na www.auris-audio.cz, případně vyplněním Vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem. Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, jak přikazuje daňový zákon.

Marketing

Pokud nám udělíte souhlas, budeme Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro občasné zasílání novinek a akčních nabídek v E-shopu (ve frekvenci max. několikrát za rok). Právním základem takového zpracování je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. V žádném případě nebude Vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a Váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v patičce každého našeho newsletteru, nebo zrušením souhlasu v uživatelském rozhraní E-shopu (přihlášení - můj účet – moje souhlasy).

Odběr novinek v e-shopu www.auris-audio.cz

Pokud se aktivně přihlásíte k odběru novinek v E-shopu (přes formulář na www.auris-audio.cz), udělujete nám souhlas k využívání Vašich osobních údajů (e-mailové adresy) k občasnému zasílání novinek a akčních nabídek v E-shopu. Právním základem takového zpracování je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. K ověření pravosti souhlasu zasíláme ověřovací e-mailu s odkazem pro potvrzení (confirmed opt-in). V žádném případě nebude Vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a Váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v patičce každého našeho newsletteru.

E-mailová podpora

Pokud nás kontaktujete na některém z našich kontaktních e-mailů nebo pomocí kontaktního formuláře na adrese www.www.auris-audio.cz, e-mailovou komunikaci s Vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Profilování a automatizované rozhodování

Sledujeme chování uživatelů E-shopu. Jedná se o tzv. sledování konverzí při nákupech zboží uskutečných přes servery heureka.cz, zbozi.cz, Nákupy Google a o statistiky získané přes Google Adwords. Toto sledování provádíme výhradně za účelem vylepšení nabídky zboží a uživatelského prostředí E-shopu. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme, abychom:

mohli splnit smlouvu s Vámi,

splnit zákonné povinnosti jako např. vystavit doklady,

protože jste nám sami udělili souhlas,

je v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje z Vašich dřívějších objednávek na našem e-shopu dále zpracovávat pro účely zlepšování našich systémů, abychom Vám mohli dát vědět, co je nového ve světě našich produktů apod.

Zpracování osobních údajů tedy probíhá vždy pro konkrétní účely na základě jasných právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným příjemcům, ukládá-li nám to zákon a dále smluvním příjemcům (tzv. zpracovatelům – viz www.auris-audio.https://www.auris-audio.cz/zpracovatele jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky.

Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU.

Vaše údaje zpracováváme do odvolání souhlasu, do doby smazání Vašeho uživatelského účtu, jste-li na E-shopu registrováni jako uživatelé, a v ostatních případech nejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH). Pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme.

Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: e-mail: info@auris-audio.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.

V případě, že organizace prodá či koupí jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, může organizace předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude organizace nebo některé její části převzaty třetí stranou, budou údaje, které organizace nebo její uživatelé či členové mají, jedním z převáděných aktiv.

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies.

Cookies používáme k zajištění optimálního technického a uživatelského fungování stránek. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky.

Používání cookies můžete deaktivovat či změnit jejich nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

Více informací o tom, jak používáme cookies, naleznete na www.www.auris-audio.cz/cookies.

Bezpečnost

Provozovatel přijal vhodná a přiměřená technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil zpracovávané osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob.

X

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním e-shopu dáváte najevo svůj souhlas s využíváním cookies.

Souhlasím
Nastavit