RIZIKO HLUKU - KATEGORIE PRACÍ

Vyhláška č 432/2003 Sb. stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií z hlediska hodnocení zdravotních rizik.

Zařazení prací do kategorií podle rizika hluku:

  • Kategorie první:

práce vykonávané za podmínek, při nichž nejsou překročeny kriteriální hodnoty pro zařazení do druhé kategorie (prakticky u ustáleného nebo proměnného hluku, ustáleného nebo proměnného hluku s prokazatelným podílem impulsního hluku LAeq,8h < 75 dB).

  • Kategorie druhá:

práce, při nichž jsou osoby exponovány:
– ustálenému nebo proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému hluku s prokazatelným podílem impulsního hluku nebo hluku, který sestává během pracovní doby z dílčích expozic hluku, jejichž ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota stanovená pro osmihodinovou směnu zvláštním právním předpisem snížená o 10 dB, avšak nepřekračuje tuto nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní dobu – prakticky 75 dB < LAeq,8h < 85 dB,
– po dobu trvání některé dílčí pracovní operace ustálenému nebo proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému hluku s prokazatelným podílem impulsního hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq překračuje 85 dB, avšak nepřekračuje nejvyšší přípustnou hodnotu hluku LAeq,8h, stanovenou zvláštním právním předpisem pro osmihodinovou pracovní dobu,
nebo
– impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C překračuje 130 dB, ale nepřekračuje 140 dB.

  • Kategorie třetí:

práce, při nichž jsou osoby exponovány:
– ustálenému nebo proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému hluku s prokazatelným podílem impulsního hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní dobu o méně než 20 dB LAeq,8h – prakticky 85 dB < LAeq,8h < 105 dB,
– impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C překračuje 140 dB, ale nepřekračuje 150 dB.

  • Kategorie čtvrtá:

práce, při nichž jsou osoby exponovány hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h (105 dB < LAeq,8h) nebo impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C je vyšší, než je stanoveno u kategorie třetí. Do čtvrté kategorie se zařadí bez ohledu na výsledky měření hluku též jakékoliv hlučné práce, při kterých je u skupiny osob vykonávajících tyto práce zjištěn zařízením zajišťujícím závodní preventivní péči biologickým hodnocením škodlivosti hluku průměrný přírůstek ztrát sluchu o více než 1 dB za rok.

Aktualizováno 19. 3. 2016.

X

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním e-shopu dáváte najevo svůj souhlas s využíváním cookies.

Souhlasím
Nastavit
Nesouhlasím